Yksi hakkeen tärkeimmistä laatuominaisuuksista on kosteus, joka vaikuttaa teholliseen lämpöarvoon, koska veden höyrystyminen vaatii energiaa. Siksi luotettava kosteuden määritys on tärkeää.

Hakkeen tärkeimmät laatuominaisuudet ovat:

  • Irtokuutiometrin kuivamassa eli tiheys
  • kosteus
  • tehollinen lämpöarvo
  • palakoko

(Puhakka et al)

Polttopuun kosteuspitoisuus määritellään märkäpainoa kohti:

Mar  =  m1 – m2    X 100
.                     m1

Mar = märkäpainoa kohti laskettu kosteus
m= märän näytteen massa
m2 = kuivatun näytteen massa

Humimeter kosteusmittarit ovat luotettavia laitteita eri biopolttoaineiden kosteuden mittaamiseksi.

Humimeter BLL mittarilla voidaan mitata mm. sahanpurun, hakkeen tai turpeen kosteutta suoraan aumasta tai kuormasta. BLL mittalaitteessa on metrin mittainen varsi jonka päässä on mittausanturi, siten kosteus voidaan mitata myös syvältä aumasta tai kuormasta. Jos metri tuntuu pieneltä, niin lisävarusteena saa vielä jatkovarren. BLL mittarissa on myös datakeräin tietojen tallentamista varten ja lisävarusteena USB- portti ja LogMemorizer ohjelma tietojen siirtämiseksi PC:lle

http://www.humimeter.com/en/bioenergy/humimeter-BLL-biomass-moisture-meter.php

Humimeter BL2 on yleiskosteusmittari jolla voidaan mitata mm. hakkeen ja sahanpurun kosteutta tai antureita vaihtamalla myös kovan polttopuun kosteutta sekä heinää ja olkea. Hakkeen sensorina on jälleen BLL- mittarista tuttu metrin mittainen varsi jonka päässä on sondi joka polttopuuta tai heinää varten vaihdetaan. Polttopuulle tarkoitettu lyöntisensori on todella järeä, sen paino on yli 1500 grammaa, sillä piikit saadaan varmasti nuijittua puun sisälle eikä tulos jää pelkän pintakosteuden mittaamiseksi.

http://www.humimeter.com/en/bioenergy/humimeter-BL2.php

Humimeter BMA on malliston lippulaiva ja on tarkoitettu etenkin biopolttoainetta vastaanottaville lämpölaitoksille. Laitteeseen kaadetaan noin 12 litran kokoinen näyte jonka kone puristaa ja samalla kuin mittaa siitä lämpötilan.

BMA mittaa suoraan näytteen

  • kosteuden
  • lämpötilan
  • kuiva-ainepainon
  • Irtotiheyden (kg/m3)

Lisäksi siihen on saatavana runsaasti lisävarusteita, kuten integroitu tulostin, akku ja USB- portti LogMemorizer ohjelmalla. Datakeräin on luonnollisesti vakiovaruste.

Uudet Agri.fi verkkosivut
Humimeter FS1 viljankosteusmittari