Waterscout SM100 maaperän kosteusanturi

Maaperän kosteuden mittaaminen on nykyään ratkaisevan tärkeää puutarhaviljelyssä ja maataloustoiminnassa avopellolla. Tietäminen tarvitseeko ja kuinka paljon vettä takaa ”sadon” ja sen laadun mukauttamalla kastelun sadon tarpeisiin. WaterScout SM100 -anturi voidaan liittää mittausasemiin ja käsimittareihin, joiden avulla voit määrittää maaperän kosteuden määrän.

Voit valita 1,8 metrin SM100-anturin tai 6 metrin kaapelin SM100-anturin välillä.

Anturi mittaa maaperän tilavuusvesipitoisuutta. Tämä tarkoittaa, että vesipitoisuus esitetään prosentteina maan määrästä.